J.Ala-Ahon Hautaustoimisto
Tietoa hautajaisten järjestämisestä

Tietoa hautajaisten järjestämisestä

Hautajaisten järjestämiseen kuuluu kokonaisuudessaan monta muistettavaa ja hoidettavaa asiaa. Siksi haluamme antaa tietoa sekä auttaa läheisensä menettäneitä kaikissa käytännön järjestelyissä.

Olemme pyrkineet kokoamaan tänne kaiken tarvittavan tiedon hautajaisten järjestämisestä ja muistettavista asioista. Haluamme auttaa koko matkan ajan jolloin sinun ei tarvitse tietää kaikkea, vaan me autamme. Mikäli haluat lisätietoa hautajaisten järjestämisestä tai sinulle herää kysyttävää hautajaisjärjestelyistä, niin ota yhteyttä tai tule käymään toimistollamme Oulun keskustassa. 

"Elämän palvelua surun kohdatessa" -kirjanen auttaa hautajaisten järjestelyssä. Voitte noutaa maksuttoman kirjasen meiltä tai tarvittaessa postitamme sen teille kotiin. Saatte meiltä myös "Näin minä haluan"-vihkosen, johon voi kirjata toiveet omien hautajaistensa varalta.

Palveluhinnastomme löydätte oheisesta linkistä.

Hautauksen hinta ja kulut 

Hautaustoimiston kulut ovat yleisesti alkaen 800 eurosta ylöspäin sisältäen vähintään arkun ja vaatetuksen, vainajan arkkuunlaiton ja pukemisen, kuljetukset ja järjestelykulut. Kaikissa eri osatekijöissä on monta mahdollisuutta, joten kustannuksiin pystyy itse vaikuttamaan. Jokainen hautaus on yksilöllinen ja siten hinnat vaihtelevat.

Lisäksi kustannuksiin tulee huomioida:
• Muistotilaisuuden tarjoilut
• Kukkalaite tai kimppu arkun kannelle
• Lehti-ilmoitukset 
• Hautakivi tai muu muistomerkki
• Perunkirjoitus 
• Seurakunnan kulut

Hautauksen kustannukset riippuvat tilaisuuden järjestelyjen laajuudesta sekä valittavista tuotteista ja palveluista. Annamme mielellämme lisätietoja kustannuksista ja kerromme eri vaihtoehdoista. Pyydettäessä annamme veloituksetta hinta-arvion. Tilanteessa, jossa vainaja on vähävarainen tai varaton, neuvomme kääntymään vainajan kotikunnan sosiaalitoimen puoleen.


Ennen hautausta 

Suosittelemme että hautaustoimistoon otetaan yhteyttä muutaman päivän kuluttua läheisen kuolemasta, jotta hautajaisten järjestelyt saadaan aloitettua. 

Kuolemasta tiedottaminen

Kuolemasta tulisi tiedottaa seuraaville tahoille:
• sukulaiset ja ystävät
• työnantaja
• seurakunta
• taloyhtiö
• yhdistykset

Pankit, valtion virastot (kuten KELA) ja useat eläke- ja vakuutusyhtiöt saavat tiedon kuolemasta väestötietorekisterin kautta.

Kuolintodistuksen ja hautausluvan hankkiminen

• Hautausjärjestelyt voi aloittaa, vaikkei hautauslupaa olisi vielä kirjoitettu. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon ja tarkistettava mahdollisen ruumiinavauksen ajankohta.
• Hautausluvan kirjoittaa joko hoitanut lääkäri tai ruumiinavauksen suorittanut lääkäri. Hautauslupa tulee toimittaa hautauksesta huolehtivalle seurakunnalle, krematoriolle, hautausmaalle tai hautaustoimistoon, joka huolehtii luvan eteenpäin. Hautauslupa annetaan usein hautaustoimistolle vainajaa luovutettaessa esim. mikäli on suoritettu ruumiinavaus.
• Hoitolaitos toimittaa virkateitse kuolintodistuksen väestörekisteriviranomaisille.
• Kuolintodistusta, eli varsinaista kuolinsyyselvitystä, ei tarvita esim. pankkiin. Pankissa asioidessa tarvitaan virkatodistus, jonka saa vainajan seurakunnan rekisteristä tai Digi- ja väestötietovirastosta.


Siunaustilaisuuden järjestäminen

Siunaustilaisuus varataan vainajan kotiseurakunnasta tai siitä seurakunnasta, jossa hautaus järjestetään, mikäli se on eri kuin kotiseurakunta.
Mikäli seurakuntaan kuulumattomalle halutaan järjestää siunaustilaisuus, tulee ottaa yhteyttä vainajan asuinpaikan seurakuntaan tai siihen seurakuntaan missä siunaustilaisuus halutaan järjestää.

Siunaustilaisuutta varten tulisi sopia:
• Siunaustilaisuuden aika ja paikka (Hautajaiset ovat yleisesti 2-4 viikon kuluessa kuolemasta. Siunauspaikka voi olla siunauskappeli, kirkko, sairaalan tai hoitolaitoksen kappeli / jäähyväishuone tai haudalla.)
• Siunaava pappi ja kanttori tai vaihtoehtoisesti muu puhuja
• Mahdolliset esiintyjät

Voimme hoitaa puolestanne kaikki siunaustilaisuuteen liittyvät aika- ja paikkavaraukset, mikäli vainaja on seurakunnan jäsen.

Seurakuntaan kuulumattomalle voidaan järjestää myös ns. uskonnoton hautaustilaisuus. Seurakunnat eivät yleensä luovuta sakraalitiloja (kirkot ja kappelisalit) muihin kuin kristillisiin siunaustilaisuuksiin. Kuitenkin esimerkiksi Intiön kappelissa on kaksi näyttöhuonetta, joita vuokrataan uskonnottomiin tilaisuuksiin. Näyttöhuoneisiin mahtuu enintään 15 henkeä. Uskonnoton tilaisuus voidaan järjestää myös hoitolaitoksen jäähyväishuoneessa tai muussa sopivassa tilassa. Hoitolaitosten kappeleissa/jäähyväishuoneissa tai Intiön kappelin näyttöhuoneissa voidaan järjestää myös pienimuotoinen jäähyväishetki ennen hautausta tai tuhkausta.


Muistotilaisuuden järjestäminen

Muistotilaisuus pidetään yleisesti heti hautauksen jälkeen tai uurnahautauksessa heti siunaustilaisuuden jälkeen.

Muistotilaisuutta varten tulisi sopia ja hoitaa:
• Muistotilaisuuden pitopaikka (Tähän sopivat seurakuntasali, vainajan tai omaisten koti, ravintola tai muu juhlatila. Meidän kauttamme on saatavissa useita eri tilavaihtoehtoja.)
• Koristelut, tarjoilut ja osallistujat (Kauttamme saatte niin tarjoilut kuin koristelut.)
• Valokuva ja adressit muistopöytään
• Mahdolliset esiintyjät

Lisätietoa muistotilaisuuspalveluistamme.


Uurnahautaus

Tuhka tulee haudata vuoden kuluessa tuhkauksesta. Uurna voidaan haudata uuteen hautaan vai olemassaolevaan sukuhautaan. Uurna voidaan haudata arkkuhautojen päälle, eikä se tulevaisuudessa estä arkkuhautojen käyttöä, mikäli haudassa on vapaita arkkuhautapaikkoja. Yhdelle arkkuhaudalle voidaan haudata useita uurnia (Oulussa 20 / arkkuhauta).

Uurnahautausta varten:
• varataan tuhkausaika
• sovitaan uurnan laskuaika

Hoidamme halutessanne kaikki uurnahautaukseen liittyvät aika- ja paikkavaraukset.

Tuhkan sirottelu:
Vainajan tuhka voidaan myös sirotella luontoon, vesistöön tai haudata omalle maalle, kuitenkin yhteen paikkaan. Vesistöön haudattaessa voidaan käyttää myös siihen soveltuvaa vesistöuurnaa.

Sirottelussa tulee olla maanomistajan lupa eikä paikalle saa pystyttää tai kiinnittää muistomerkkiä. Kuolinpesän tai lähiomaisen omistamalle maa- tai vesialueelle ei tarvita erillistä lupaa. Esimerkiksi vainajan omistamalle maalle voidaan uurna haudata tai tuhka sirotella. Omallekkaan maalle ei kuitenkaan saa pystyttää tai kiinnittää muistomerkkiä.


Hautauspaikka

Neuvomme uuden hautauspaikan hankkimisessa tai olemassa olevan sukuhaudan käyttämisessä ja halutessanne välittämme kyseiset tiedot hautausmaan hoitajalle. Hoidamme tarvittaessa olemassaolevan muistomerkin poissiirron, kaiverruksen, huollot sekä uusinnat ja paikalleen asennuksen.
Kauttamme on saatavissa myös uudet hautakivet ja muistomerkit.


Lehti-ilmoitus ja hautajaiskutsut

Kuolinilmoitus voidaan julkaista joko hautajaisten jälkeen tai kutsuna ennen hautajaisia. Hautajaiskutsun voi tehdä myös henkilökohtaisesti tai kutsukortilla.
Hoidamme kuolin- ja kiitosilmoitukset kaikkiin lehtiin.


Kantajat

Yleensä tarvitaan yleensä kuusi henkilöä, mikäli kyseessä on arkkuhautaus. Tarvittaessa järjestämme toivotun määrän kantajia.
Täältä voitte ladata tulostettavan kantajaoppaan.


Arkku, uurna ja vainajan kuljetus

Arkuissa ja uurnissa on tarjolla useita vaihtoehtoja, joista valita mieleinen. Autamme mielellämme vaihtoehtoihin tutustumisessa. Sivustollamme on useita esimerkkejä arkuista ja uurnista hintatietoineen.

Vainajan kuljetusta varten tulee sopia ns. vainajan siirto. Samalla voi sopia mahdollisen jäähyväishetken järjestämisestä. Jäähyväishetki tai saattohartaus voidaan järjestää siunauskappelissa, hoitolaitoksen kappelissa tai vanhan perinteen mukaisesti vainajan kotona.

 


Kukat

Kukat ovat kaunis ja oleellinen osa hautaustilaisuutta. Siksi käytössänne on laaja kukkapalvelumme, joka tarjoaa mm. seuraavia tuotteita.

• Arkunkoristeet
• Kirkon tai kappelin koristeet
• Omaisten kukkalaitteet
• Muistotilaisuuden koristelu
• Haudan havutus

Lue lisää kukkapalveluistamme.


Valokuvaus

Tunteikkaissa tilaisuuksissa ei aina ole helppo keskittyä hetkeen ja onkin mukava saada muistoksi valokuvia, joiden kautta palata muistoihin myöhemmin. Valokuvauksesta kannattaakin sopia hyvissä ajoin. Kauttamme järjestyvät myös valokuvauspalvelut. Välittämämme valokuvaajat ovat pitkän kokemuksen omaavia ammattivalokuvaajia.


Suruliputus

Suruliputus tapahtuu
• kuolinpäivänä kotona ja työpaikalla puolitangossa liputusajan loppuun (voi hoitaa myös seuraavana päivänä)
• hautauspäivänä kotona sekä muistotilaisuuden pitopaikassa puolitangossa siunaustilaisuuden päättymiseen saakka

Siunaustilaisuuden jälkeen liputusta voidaan jatkaa puoli- tai kokosalossa liputusajan päättymiseen saakka tai lippu voidaan kokonaan laskea.
Liputusaika alkaa kello 08.00 ja päättyy auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään kello 21.00. Lippua puolisalkoon nostettaessa ja laskiessa käytetään lippu ensin kokosalossa.


Hautauksen jälkeen

 

Kiitosilmoitus

Mikäli kuolinilmoitus on julkaistu ennen hautausta, voidaan lehdessä julkaista erillinen kiitos osanottaneille tai lähettää kiitoskortit.


Vakuutukset

• mahdollisen henkivakuutuskorvauksen hakeminen, esim. työnantajan ryhmähenkivakuutuksesta
• muiden vakuutuusten (kuten säästö- tai eläkevakuutus) tarkistaminen ja korvaushakemukset


Muistomerkki ja haudanhoito

• uudelle hautapaikalle voidaan asentaa väliaikainen hautaristi ennen varsinaisen muistomerkin asennusta
• uuden muistomerkin valinta sekä asennus tai olemassaolevan muistomerkin kaiverrus, uusinnat ja asennus
• haudanhoitosopimus seurakunnan kanssa


Muuta muistettavaa

• puhelin- ja muiden liittymien irtisanominen
• lehtitilausten irtisanominen
• vuokrasopimusten irtisanominen


Perunkirjoitus

Perunkirjoitus tulee järjestää kolmen kuukauden sisällä kuolemasta. Lue lisää perunkirjotuspalvelustamme.

 

Mikäli et löytänyt vastausta kysymyksiisi tai haluat tietää lisää niin ota yhteyttä ja me autamme mielellämme!

 

« Takaisin edelliselle sivulle