J.Ala-Ahon Hautaustoimisto
Varattoman hautajaiset

Varattoman hautajaiset

Kuka vastaa varattoman henkilön hautauskustannuksista?

Lyhyesti: Hautajaisten järjestäjä on loppukädessä vastuussa hautauskulujen maksusta, mutta mikäli vainaja eli kuolinpesä on varaton, on hautauskuluihin mahdollista hakea tukea jolla korvataan välttämättömiä kuluja.

Ensisijaisesti tarkastellaan aina kuolinpesän varallisuutta ja selvitetään, onko siellä varoja hautajaisten järjestämiseksi. Hautauskulut ovat aina etusijalla. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kuolinpesässä on varoja, hautaus- ja perunkirjoituskulut hoidetaan ennen muiden laskujen maksamista. Jos kuolinpesässä ei ole varoja muiden laskujen maksamiseen hautajaisten jälkeen, loput laskut luetaan velkojien tappioiksi.

 • Lähiomaisilla on oikeus, ei velvollisuus, halutessaan järjestää hautajaiset. Jos lähiomaiset eivät halua järjestää hautajaisia, voivat myös muut läheiset järjestää hautajaiset.
 • Varaton kuolinpesä voi hakea täydentävää toimeentulotukea sosiaalitoimistosta hautajaisten kohtuullisiin kustannuksiin mikäli vainaja todetaan varattomaksi. Toimeentulotuen yli menevät kulut tulevat hautajaisten järjestäjän maksettaviksi.
 • Jos omaiset tai muu läheinen eivät käytä oikeuttaan järjestää hautajaisia tai vainajalla ei ole lähiomaisia, vainajan viimeisin kotikunta vastaa hautajaisten järjestämisestä

Täydentävän toimeentulotuen hakeminen eli ns. hautausavustus

Ennen toimeentulotuen myöntämistä on selvitettävä kuolinpesän varat. Jos kuolinpesä on varaton, voidaan hakea toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimistosta. Jos vainaja ei ole ollut sosiaalitoimen asiakas, kuten perustoimeentulotuen saaja, toimintaohjeet ovat seuraavat:

 1. Toimeentulohakemus tehdään kunnan sosiaalitoimiston verkkosivuilla.
  • Tarvittavina liitteinä ovat muun muassa vainajan viimeisin verotuspäätös ja kaikkien tilien tiliotteet
 2. Tiliotteiden ja viimeisimmän veropäätöksen perusteella selvitetään, onko vainajan tileillä riittävästi varoja hautajaisten järjestämiseen.
  • Jos tileillä ei ole varoja, mutta vainajalla on kiinteää omaisuutta, myönnetään maksusitoumus hautaukseen täydentävänä toimeentulotukena, josta tehdään takaisinperintäpäätös. Eli mikäli kuolinpesään ilmaantuu varoja, sosiaalitoimi perii toimeentulotuen takaisin.
  • Jos tileillä ei ole varoja eikä vainajalla ole kiinteää omaisuutta, myönnetään avustus ilman takaisinperintää.

Mitä toimeentulotuella korvataan?

Toimeentulotuella korvataan vain välttämättömiä hautauskuluja, jotka vaihtelevat kunnasta riippuen. Usein maksusitoumus kattaa edullisen arkun sekä yhden kuljetuksen. Joissain kunnissa voidaan hyväksyä myös vainajan arkkuvaatteet, pieni arkkulaite sekä edullinen uurna. Seurakunnilla on usein tarjota maksuton tai edullinen pahviuurna tai lainauurna sirottelua varten.

Kunnalta saatu maksusitoumus ei pääsääntöisesti korvaa muistotilaisuuden kustannuksia, hautamuistomerkkiä, perunkirjoituksen kustannuksia tai kuolinilmoitusta.

Lopulta hautajaisten järjestäjä vastaa siitä, että hautajaisten järjestämiseen on riittävästi varoja.

Muut avustukset varattoman hautaamisessa

Esimerkiksi vainajan viimeinen työnantaja tai ammattiliitto saattavat myöntää hautausavustusta. Tämän asian voi selvittää suoraan työnantajalta tai ammattiliitolta.

Jos vainaja on sotainvalidi, on mahdollista hakea hautausapua Valtiokonttorilta, mikäli vainajan työkyvyttömyysaste oli vähintään 20 prosenttia.

J. Ala-Ahon hautaustoimisto on palvellut asiakkaitaan Oulussa ja Oulun lähialueilla jo yli 130 vuotta. Haluamme olla auttamassa surun hetkellä ja toivommekin teidän ottavan yhteyttä, niin me autamme ja neuvomme kaikessa hautaukseen liittyvässä. Olet myös tervetullut käymään toimistollamme Oulussa osoitteessa Asemakatu 4. Ajanvaraukset, kuljetustilaukset ja neuvonta 24h numerosta 08 3112 203.